Schadeformulier

Als je een schadegeval hebt, moet je het Europese schadeformulier invullen. Vul dit formulier juist en volledig in. Dit voorkomt vertraging in de afwikkeling met je verzekeraar.
Mocht u niet in het bezit zijn van een schadeformulier kunt u deze gratis ophalen bij ons.

Schadeformulier invultips

  • De voorkant van het formulier moet worden ondertekend door beide partijen. De achterkant is bedoeld voor je eigen gegevens.
  • Het Europees schadeformulier is in heel Europa hetzelfde. Zo is de Nederlandse tekst bij vraag 1, 2, 3 of 12 dus exact gelijk aan de tekst in bijvoorbeeld het Albanees. Zo kun je het formulier dus zonder taalproblemen invullen.
  • Noteer meteen de gegevens van eventuele getuigen, en het kenteken van hun voertuig. In bepaalde landen is het heel moeilijk om alleen via het kenteken een verzekeraar te achterhalen. Zorg er dus voor dat je de identiteit van de tegenpartij vaststelt.
  • Neem verzekeringsgegevens van de tegenpartij over van de groene kaart. Bij auto’s uit bepaalde landen (Frankrijk, Italië) staan de gegevens op een document onder de voorruit.
  • Geef goed aan waar de schade zich bevindt. Dit voorkomt achteraf ontkenning van de tegenpartij: “O, maar díe schade heb ik niet veroorzaakt…”
  • Maak foto’s van de schade. Dit is extra belangrijk als je in het buitenland bent.
  • Bij vraag 12 geef je allebei met kruisjes aan wat de toedracht van het ongeval is. Vul onderaan ook in hoeveel kruisjes je gezet hebt! Soms wil een tegenpartij achteraf er stiekem een kruisje bij zetten.
  • Kruis bij vraag 12 precies het juiste vakje aan. Nooit een vakje aankruisen dat ongeveer de situatie weergeeft! Lukt het beschrijven niet met vraag 12, gebruik dan punt 14: opmerkingen.
  • Vermeldt de tegenpartij onder punt 14 iets waarmee je het niet eens bent? Teken dan duidelijk protest aan. Anders wek je de schijn dat je het met de opmerking(en) eens bent. Geef bij de situatieschets ook duidelijk aan waar op de weg de voertuigen zich kort vóór de aanrijding bevonden.
  • Zet alleen een handtekening als je het eens bent met de inhoud van het formulier. Ben je het er niet mee eens, maak dan een duidelijk voorbehoud onder punt 14: opmerkingen.